Nơ nờ nớ nơ ~~~

Chưa bao giờ mình thử làm bất cứ món gì nhìn cho giống những thứ con gái nữ tính hay thích, bởi vậy lần này là cả một thử thách lớn để đạt được những thứ vốn với mình vừa khó nhai vừa khó nuốt. Cụng ly để cho cuộc sống thêm phần lả lơi à ơi, cho việc chấm thêm dịu dàng cho những đứa con yêu dấu, mình sẽ phải cật lực thôi, bởi vì những em đầu tiên ra lò ko có đi đúng đường, kiểu như đang lai linh tinh. Cũng hơi muốn giả vờ nói là hài lòng nhưng thật ra thấy RẤT hài lòng, haha.

Street chic!

6DongDong items | Photos by Chandra V

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s