Đá bay!

Cứ phải đá bay mọi thứ mà cười đi vậy!

Hôm nay lạ, lúc được về nhà thì lại thấy mệt trong người, không hiểu vì sao. Nghe nhạc cũng không nghe nổi loại ồn ào được nên giờ ngồi lẩm nhẩm theo Dido. Kiểu này giúp tâm hồn vốn không thanh tịnh cũng được nghỉ ngơi đôi chút.

Bé MTS của nhà Sóc, màu hồng rất chói, nhờ bé đá văng giúp mấy cân phiền muộn đang ních trong đầu để khỏe lên mau. Hoặc là do cuối tuần căng não lên làm quá nhiều, hoặc là do sức khỏe suy yếu theo thời tiết rất thất thường mấy ngày nay.

Tee & Accessories from 6DongDong | Gifted shorts | Adidas SLVR shoes
Photos by ChandraV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s