Tươi tắn

6DongDong Tee & Accessories
Photos by ChandraV

Có quá nhiều việc, và có quá nhiều ham muốn làm việc. Ngày mai sẽ tươi tắn hơn hôm nay, đầu óc sẽ thông thoáng hơn, sức lực cũng sẽ nhiều hơn!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s