I’m singing my blue~~~

Double sided dress from 6DongDong | Accessories from 6DongDong | Pin from Kstyle | Black flats from ALDO | Blue flats from Sugar |  Skullcandy Headphone
Photos by ChandraV

BigBang trở lại, vậy nên Blue được lập đi lập lại rất nhiều lần trong iTunes. Và cả trong đầu mình. Dạo này đang rất thích Blue, When I can’t sing (Se7en) và Thu cuối :”> Hơi ngập ngụa trong việc cảm thấy vừa thư thả vừa ngổn ngang cùng một lúc, vì có những loại nhân duyên không bao giờ gỡ được ra khỏi người…

Lật qua lật lại một thứ vấn đề cũng sẽ tìm được đường ra. Đã tự nhủ rất nhiều lần, bản thân không được phiến diện, không được chủ quan, phải nhìn đầy đủ mọi khía cạnh, phải biết mặt nào cũng quan trọng như nhau. Không hẳn cái nào tốt hay cái nào xấu, chỉ là do bản thân quyết định sẽ chấp nhận điều gì. Cũng không cần triết lý dông dài, việc nhìn nhiều thì rõ tốt hơn nhìn quá ít còn gì.

Mặc dù vậy nhưng đang rất hớn!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s