Vui vui ~

Vừa kết thúc một tuần bị dập tơi tả. Dô!

Tự thưởng bản thân một đêm long trong lượn với bè lũ. Giờ phờ mặt dọn cái ổ lợn, quá khủng khiếp, 2 cái ổ lợn chứ, từ dưới tầng lên trên tầng -___-! Được cái vừa lục lại hình bịnh hoạn behind the scene, quá điên :”>

120113 | Triển lãm tốt nghiệp | Em hóa điên bên tác phẩm

120129 | 6DongDong workshop | Em lại lên cơn bên tác phẩm

120219 | 6DongDong workshop | Bạn em lên cơn hơn em =))

P/S: Đang điên cuồng với concept mới cho hè đây. Mấy nay hơi bận nhưng El sẽ sớm trở lại và lợi hại hơn xưa, hị hị~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s