Một cú hích

Hích một phát để sáng hôm sau tỉnh dậy còn thấy thoải mái vì hôm nay là ngày cuối tuần, là thanh thản ùa vào người và là niềm vui múa lượn trước mắt.

Con đanh đá này giờ đang thích thú vừa nghe nhạc vừa uống cà phê thơm. Không có gì đảo lộn được mình của hiện tại, và kể là có bom có rơi trúng thì cũng sẽ trơ mặt ra, vậy mới phải. Trơ là được hết!

Một ngày đi chợ rất mệt nhưng thu được rất nhiều, năng lượng vẫn còn để tiếp tục những thứ đang bừa phứa ra đây…

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s