Hơi biển

Thèm đi biển ghê.

Thèm được lội bộ để ăn bạch tuộc nướng trong khi gió cứ táp vào mặt, thức thật khuya ôm nhau đánh bài, sáng nhai bánh khọt rồi lê lết ngoài bãi cát lúc hoàng hôn. Cảm giác mình chẳng cần quan tâm gì, vì cứ chơi cho đã rồi tính.

Thèm quá đi mất!

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s