Cố quá

… thành quá cố.

Đã tính ngất rồi, nhưng nhân dịp nhà mạng cởi trói cho cái Facebook đáng thương tự dưng bị ngắt suốt 2-3 tuần nay, quyết định hốt chút sức tàn mà tuyên bố một câu: Cha mẹ ơi con mệt quá!

2 cái cục tròn tròn trong hốc mắt sắp lọt ra ngoài hay tụt mất vào trong rồi, không còn biết gì nữa. Chưa bao giờ thấy ghét máy tính như lúc này. Màn hình to đến màn hình nhỏ, chỉ có cái không màu nhạc chuông đơn sắc là còn đáng để ngửi.

Giờ thì ngất một giấc đến sáng luôn đây!

Tặng kèm: áo mới của 6dongdong *hehe* mặt mình bây giờ hớn được bằng 1/2 thế này cũng còn là mừng!!!!

Tee from 6DongDong | Accessories & Bag from 6DongDong | Adidas SLVR shoes
Photos by ChandraV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s