Ngày rất chán

Và một cái áo thun chán, chán òm, chán đến phát ngán ngẩm, đến tê não. Ừ, một ngày cũng đã thành ra như vậy. Không làm nổi một việc gì nên hồn, giờ thì đang muốn vật ra, moi 2 viên tròn tròn trong hốc mắt ra đem đi đánh bóng cho thêm phần tinh tường.

Nên, ngay lập tức phải vơ ngay một thứ thật nổi, thật chói, đủ sức để đá văng cái sự u uất tẻ nhạt đang thấy đây. Màu yêu thích, rất mát, rất tươi. Để biết việc làm tỉnh táo nhất bây giờ là đeo tai nghe vào, nằm nhắm mắt và tận hưởng cảm giác rất bốc khi nghe Alive.

Đây, em chán đây

Và cứu tinh

6dongdong clothes & accessories | Adidas SLVR Shoes
Photos by ChandraV

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s