Tỏa nắng

Mình không biết màu may mắn của bản thân là gì, nhưng rất phấn khích mỗi khi ăn diện chói chang. Những ngày này đối với mình là một trải nghiệm mới, dù vẫn tất bật lo toan từ những chuyện nhỏ như mắt muỗi nhưng mọi thứ dường như tốt lành hơn, và khiến mình vui nhiều hơn.

Đang mệt người chuẩn bị cho Saigon Flea Market kỳ này, tối mặt!

Để cho tuần thêm tỏa nắng, vàng chóe là lựa chọn hoàn hảo. Phụ kiện giả kim loại càng lúc càng khiến mình mê đắm! Quá nhẹ nhưng quá chất.

Tee & Accessories from 6dongdong | Adidas SLVR shoes
Photos by ChandraV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s