Đỏ

Tuần mới với đầy năng lượng. Mình sẽ bớt lười để vật ra làm, sau khi rút ra được vài kết luận qua một ngày thứ 2 dài:

1. Mèo con nhà mình khôn phát ớn. Chưa gì đã ăn thịt gà đến phưỡn bụng.

2. Bánh tráng muối giờ đóng trong bao xinh đẹp ăn rất ngon! Chẹp…

3. Hết!

Tâm huyết đúc kết được có bấy nhiêu. Vẫn còn đang trong không khí vừa mệt vừa dễ khó chịu. Có ai hảo tâm chọc điên cho mình chửi vào mặt phát xemmmmm~~~

Tee & Accessories by 6dongdong | Old jeans | ALDO boots
Make up & Photos by ChandraV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s