Yên

Cảm thấy sắp yên và rất nhẹ. Bản thân mình sắp quay về như vẫn luôn như vậy. Với cả một hành trình dài trước mắt và những tham vọng của bản thân, yên là điều mình thực sự mong chờ và cũng phần nào đáng được hưởng, nhỉ? Hehe…

Con người mình, cố gắng thì không bằng ai, nên không có quyền than vãn. Còn những chuyện cỏn con khác, hôm nay mình đã tháo hết xuống khỏi người, giờ nhẹ như không, bay như chim, và vẫn chua ngoa đanh đá không kiểm soát được. Vâng. Chua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s