Bận như rận

Cuối tuần bận rộn – vở cũ soạn lại *hehe*

Bắt đầu rồi, mong là mọi thứ êm xuôi cho đến tận cuối, nhé!

Cuối tuần rực rỡ cho ngập năng lượng. Cố đi, rồi được ăn chơi phè nguyên kỳ Lễ và tranh thủ nói bậy nốt vài ngày *hehe*

Tee by 6dongdong | Accessories from 6dongdong & Kstyle | Old jeans | Adidas SLVR shoes
Make-up & Photos by ChandraV

4 Comments

      1. Ko từ thủ đoạn để câu view câu khách :”>

        Bé Trang sắp về mà, đợi tới tháng 7 vẫn còn hàng hè ấyyyyyy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s