Tật xấu

Nguyên ngày ôm xưởng, chỉ tổ tốn cà phê.

Lục lại được cái mác giấy của COTTON on body màu hồng chóe dữ dội luôn XD~

Đang cồn cào trong ruột vì một loạt em giày dạng wedged sneakers khủng khiếp, lại thêm màu bạc. Hic, ăn không ngon ngủ không yên suốt một thời gian rồi :( Giày – luôn là tội lỗi thầm kín vì ko bao giờ chối từ được.

TOPSHOP

TOPSHOP

STEVE MADDEN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s