Chấm chấm chấm

Luôn có nhiều hơn 1 cách để nhìn nhận một vấn đề, y như việc có ốm mới biết trong nhà mình có biết bao nhiêu thứ âm thanh mà ngày thường chẳng bao giờ mình để ý. Nằm bệt 2 ngày nghe đủ thứ lẹt kẹt, bùm bùm, dao thớt, xoong nồi đụng nhau, tiếng kéo ghế kin kít…  Cứ mỗi lần như vậy là lại giật mình. Chỉ mới là nơi mình quen thuộc hằng ngày thôi mà đã bỏ qua nhiều như vậy, ở ngoài kia có lẽ mình đã lỡ cho qua nhiều thứ tươi đẹp hơn (và có khi lại rước thêm nhiều bưc bội), nhỉ!

Các gái đều có thể ổn thỏa dù là đi dép lào hoặc cao gót. Là con gái thật tuyệt là lá la~~~

Tube from 6dongdong | Accessories from 6dongdong & Kstyle boutique | Nine West heels | Gift from Thailand – wooden flip flop
Photos taken by ChandraV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s