Xé màn đêm

Ho xé màn đêm. Rách họng. Nát mồm.

Hậu quả của ốm là đêm về ho dữ dội ngủ chập chờn. Sao không ho ban ngày để đêm còn ngủ cho yên *huhu* Hôm qua vác thân tàn qua trông cửa hàng, ngoắt qua ngoắt lại là hết nguyên buổi, chỉ kịp dọn dẹp rồi bày biện chút chút. Có vẻ già và chậm chạp đi nhiều.

Tựa đề blog có vẻ ghê gớm, nhưng chỉ là sự than thở của một con dở hơi.

Thôi mình biến, hic.

Marine T from 6dongdong | American Eagle jeans

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s