Phờ

Chiến trường của 6dongdong & Kstyle boutique ngày Chủ nhật. Quá đã!

Nhưng mà nói thiệt chứ, kiệt sức mất tiêu rồi, hic.

11 Comments

      1. Sắpppp, khoảng 22 tháng này nè. Hic. Bé Trang chắc ko kịp gặp ha :(

      2. Uh, Thư qua Thái để tân trang lại nhan sắc từ đầu tới chân mà trá hình là đi thực tập đó. ghê gớm lắm :(

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s