Switch

Thinking of switching back to Vietnamese.
I’m not so good at writing in English, plus I’m a young Vietnamese, using my native language is not a bad choice.
However, I’m so used to using English terms in design/ fashion and that makes a huge difficulty to write in Vietnamese about these topics.
So, I’ll give myself a chance and turn this blog into a bilingual one.

Nhiều lúc có chút do dự không biết có nên quay lại viết bằng Tiếng Việt,
kiểu như người Việt mà cứ bày đặt dùng Tiếng Anh dù cho nhiều khi viết sai viết dở. Kể cũng buồn.
Tiếng Việt thì tớ viết được nhiều, nhưng thiếu kiến thức về từ chuyên ngành rất nặng.
Vì vậy sau khi do dự nhiều thì quyết tâm song ngữ,
ai người Việt đọc bài tớ viết bằng Tiếng Việt mà không hiểu thì cứ kéo lên đọc Anh Văn cho lành nhé.
(Anh Văn phổ thông đảm bảo dễ đọc nhiều khi có lỗi sai!)

IMG_3718IMG_3690IMG_3700 IMG_3706IMG_3709 IMG_3711IMG_3714IMG_3703b IMG_3677

Old Navy boy Tee | Camo backpack bought in Hanoi | Vans sunglasses | DC sneakers |
6dongdong bracelets | Ring bought at SFM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s