Red Riding Hood make up

This idea just popped out of my head when I was wandering around looking for inspiration for Halloween.
We don’t have Halloween here in Vietnam,
but it’s so fun to wear something crazy for a while.

Using Red Riding Hood as our Halloween shooting theme,
we did a very small photoshoot to mark the day, and here it is my make up.

Have to say that I really love it this way.
Details can be found here on ChandraV’s blog

Cũng ganh đua chụp hình Halloween cho bằng thiên hạ, sao ngồi yên nổi.
Phải nói thật là cũng vui, vì bình thường mấy khi được thác loạn trang điểm kiểu này,
cho nên dù Việt Nam không có Halloween, không có Lễ Hội hóa trang thì vẫn thấy nên vui vẻ vào mấy dịp như vầy.

Bỗng dưng Cô Bé quàng khăn đỏ xuất hiện trong đầu nên muốn dùng luôn ý tưởng này,
nếu còn thời gian chắc sẽ làm kỹ hơn, bắt một con sói về chụp chung cho thật chẳng hạn.

Nói chung với tớ, Hóa trang thì cũng không nhất thiết cứ phải máu me xì khắp nơi,
kể cũng đẹp nhưng có vẻ cực. Tớ lười tắm nên đành chọn con đường dễ đi này.

Ai có nhu cầu tham khảo các loại mỹ phẩm đã được dùng để tát lên mặt tớ,
vui lòng xem ở đây.

IMG_5689 IMG_5696 IMG_5697 IMG_5701

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s