Tone

Grey is somehow my next fav. color after black.
Keep the whole outfit in one color just to make sure that my sneakers can stand out, sometimes one strong point is more than enough.
This season of the year is time for warm tone, however I don’t feel like it at all.
As long as I can wear my favorite sneakers and hang out, season colors will never be my problem.

Ngoài đen thì xám cũng nằm trong danh sách yêu thích, cho dù có chút buồn.
Nhưng chợt phát hiện ra rằng cả một bộ tông xám từ váy đến vòng vèo cũng dễ nhìn,
thêm vào giày đỏ cam sẽ được nổi bần bật. Một tên 2 nhạn, thích chưa!

Mùa này thường hay đi tông màu đậm và ấm, nhưng tớ thấy chẳng mấy quan trọng,
Miễn sao ban đêm ra đường gió không thổi cho đông thành đá thì màu gì cũng chơi. Vui là chính.

IMG_3580IMG_3573IMG_3584 IMG_3582 IMG_3568

6dongdong drop-waist dress & accessories | Nike Dunk Sky high sneakers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s