Saying Victory

I’m not naughty, I just always live my life the way I want to,
and sometimes it gets nasty, I just don’t even care.

At first, I just want to upgrade my old idea to a new level,
however while drawing this illustration, I also want it to represent my attitude,
’cause when I confirm my “Victory”, I also mean “F.U enemies, out of my way”
I’m not the type of girl who runs around and plays dirty, I just stand up to revenge or to take my life back.
Whenever I fight, I always give myself a strong reason that I can hold on to,
I keep fighting to win the battle or to break free from my anger.

I know, I’m in bad mood today, and maybe tomorrow isn’t better,
somehow I just need to write a long description to explain my naughty illustration (and my anger, too).
Off to a movie and lovely bed now.

Biết sao giờ, tớ không thích quậy nhưng lúc cần thì cũng phải quậy điên lên cho bản thân không thua thiệt,
kệ vậy, không phải lúc nào cũng ở hiền gặp lành được.

Ban đầu chỉ tính vẽ lại ý tưởng cũ theo phong cách mới,
nhưng càng vẽ càng thấy mình cũng như vầy, nếu còn 2 ngón tay thì nói chữ Chiến thắng cũng không khác nào
chửi thẳng vào mặt bọn thua cuộc Phắn lẹ lũ *** (từ trong dấu sao hiểu sao thì hiểu)

Tớ vốn không thể cứ chạy vòng quanh rồi chơi bẩn như rất nhiều người hay làm,
không phiến diện nhé, vì nhiều khi không đụng vào ai mà cứ ăn tát liên hồi không kịp hiểu ra làm sao.
Mỗi khi thấy đời bất công quá thì máu du côn lại nổi lên để đòi lại chút công bằng,
thế thôi, miễn sao có lý do chính đáng để thắng, hoặc để giải phóng bản thân khỏi giận dữ,
là tớ yên. Đơn giản, ngắn gọn, xúc tích.

Thôi hiểu luôn, hôm nay đang bực bội, mai chắc vẫn còn bực.
Viết cả đống chữ không biết là để giải thích cho bức tranh hay cho chính mình nữa.
Xem phim rồi sẽ ngủ được thôi.

IMG_3747 copy IMG_3750 copy IMG_3752 copy IMG_3753 copy IMG_3755 copy IMG_3756 copyel’s works | Black marker | 130820

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s