Like a dude

I had to force my friend to take this photo for me,
and look, I was sitting like a dude.

Sometimes I really wish I was a boy ’cause I think boy’s life looks kinda fun.
Hanging out with bros, picking up girls, laughing at dirty jokes (girls also have naughty stuff to do),
I just wonder which will be better and really wanna take a part of their world.

Sometimes I really want to do work/ talk/ face the world like a dude.

Đã ngồi như trai nên phải ép dữ lắm mới được chụp hình cho.

Nhiều lúc cũng muốn làm con trai ghê, chắc vui.
Kiểu tụ tập, ngắm gái, tục tĩu của mấy ảnh nhiều lúc mình thấy thú vị (mặc dù con gái cũng có nọc tục),
mà biết đâu được, có khi lại hợp hơn phải làm con gái.

Nhiều lúc làm con trai chiến đấu với thế gian cho ngầu.

DSCF5981 copyOld Navy boy tee | Nike Dunk Sky Hi sneakers & camo backpack | Mango jeans | The Officials snapback
Photos by Huy Trần

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s