Not the only one

I’m playing around with different pattern to create some new designs for our drop-waist dress collection,
the hardest part is always the most exciting – matching the right color with the right pattern.

Amazingly the moment I saw this leopard print, I felt the urge of wearing it right away
even though leopard print is one of my top never-going-to-wear thing.
That’s how my sense changes, in one second, everything can be redefined.
Not only leopard print but peter pan collard is not in my list either, I can see how negative thought keeps me off the track,
now I know that I should never say “No” to anything without trying it on once.

Tìm kiếm đúng loại hoa văn và đúng sắc độ vải để đi cùng nhau thực sự không dễ nhưng là công đoạn rất hấp dẫn,
có những lúc làm liều lại ra được chút thành tích, hơn khối lần nghĩ kỹ lắm rồi lên mẫu rồi xong bỏ luôn.
Hiện giờ tớ vẫn còn đang tìm tòi dần dần để có thêm vài mẫu màu sắc cho bộ váy drop-waist.

Nói chung nếu ai biết tớ, sẽ biết tớ không hề thích mặc hoa văn da báo,
ấy là ngày xưa, là cách đây 2 nốt nhạc, vì chỉ khi nhìn thấy mảnh hoa văn này nằm trên giá hàng bán vải,
tớ đã ngay lập tức muốn tư lợi.
Kể cũng hơi phũ, nhưng thay đổi nhanh vậy mới không lỡ cơ hội được thử cái mới.
Và cả kiểu cổ bâu lá sen này nữa, đã bất giác muốn thêm vào thiết kế cho dù bản thân từng rất không ưa.
Vậy mới thấy, các loại định kiến luôn cản bước đến mức nào.
Từ giờ trở đi, cái gì chưa thử sẽ không bao giờ từ chối, trải nghiệm đã xem nhỡ đâu lại được vui. Mà ngoài vui thì còn cần gì hơn?!

IMG_6652IMG_6650IMG_6639IMG_6660 IMG_6653 IMG_6651

IMG_6655

IMG_6662

6dongdong drop-waist dress & accessories | Palladium sneakers | Nike backpack

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s