New & News

Sweatshirt is versatile,
I’m pretty sure this one will look good with any bottoms from jeans to skirt, short or long.

I’m working on a new project with my friend, a collaboration brand to make it clearer,
and it’s all about boy/man’s stuff which I have no idea where to start.
But it’s fun, great time exploring something new, even though it’s really hard for me to know what those guys want,
I’m a tomboy girl for sure, but I’m still a girl, I just can’t put whatever I want on my designs now.
It’s new experience, madly testing and re-doing countless time.
However, the best part is we’re working on shirt, boy/man’s shirt is my favorite thing on earth,
that’s my motivation, my huge motivaiton.

Áo thun tay dài kiểu này rất dễ phối,
quần jeans hay váy, dài hay ngắn gì cũng có cách để thành ra hợp mắt

Giờ tớ đang bò ra làm một dự án mới, hợp tác thì đúng hơn,
hoàn toàn là về đồ cho các trai, những thứ tớ chưa bao giờ làm và không hề biết phải bắt đầu từ đâu.
Nhưng bởi vậy mà vui,
kiểu như có thử thách mới, phải bỏ sức ra tìm tòi mà vẫn mù tịt không hiểu các anh ấy thích những gì.
Cho dù có tomboy cỡ nào thì tớ vẫn là con gái, giờ chẳng có quyền khua tay múa chân lên mẫu như xưa nữa.
Trải nghiệm mới, thử và sửa cả tám trăm ngàn lần mà vẫn không xong, cũng có lúc nản.
Nhưng vì kỳ này làm áo sơ mi nam, thứ tớ mê mệt, nên thôi cũng ráng,
ít ra hàng mẫu cũng có quyền giữ làm của riêng, nhỉ.

IMG_5457 copyIMG_5469 copy IMG_5467 copy IMG_5471 copy IMG_5476 copyIMG_5464 copy

6dongdong No.06 sweatshirt & silver bracelet | Mango Jeans ripped skinny | ALDO boots | Gifted rings

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s