Nov journey

Have to say that I’m so excited when 2013 is coming to an end, yay!
I love 2013 with great experience, new friends, fun moments,
but that’s enough, I want 2014, a new year and a new journey, 2013 is way too long for me.

Nói thật chán 2013 tới tận óc rồi,
hết lẹ để còn được chơi Tết đi, nguyên năm không tận hưởng được chút bình yên nào làm tớ muốn rục não.
2013 thực ra không tệ, trải nghiệm mới, bạn mới, khá vui, nhưng sao dài quá,
2014 tới thì mong là xếp hết tệ hại vào xó, để còn được du lịch các kiểu làm mới tâm hồn khô cằn này.

1463685_10153541415310363_954729998_n1470324_10153537869100363_1560500551_n 1 4  5 998106_10153537912510363_464781483_n21475882_10153537858135363_1638838717_n 577571_10153537912410363_1802576026_n 73 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s