No love allowed

It’s Rihanna’s song.
I like this girl, since her Pon De Replay until now, she’s good enough.
Strong girl/ woman image, living a real life, not idealistic or some kinda good-girl-wanna be.

My party mood is on,
even though there are way too many problems that haven’t been solved yet, I still wanna enjoy my life a little bit.
It’s party season, should I play a depressed girl role or going out there and enjoy the most beautiful time of the year?
I choose to be happy and to be wild now, you know, then I’ll come back and deal with reality later.

Have  a nice day guys!

Bài này trong album Unapologetic của Rihanna,
kể từ Pon De Replay tớ đã rất thích Rihanna, đủ xinh, đủ giọng, đủ điên.
Không phải hình ảnh gái ngoan hiền, đơn giản chỉ sống rất thực tế, có xấu có tốt, nhưng mạnh mẽ.

Cuối năm rồi, vài ngày nữa hết năm luôn,
máu vui chơi đã trào lên tới não rồi nên đành phải theo luôn, dù có những vấn đề chưa giải quyết xong,
vẫn muốn có chút thời gian vui vẻ, có gì sai?

Thay vì đóng cái vai tê liệt trong nhà thì ra ngoài thay đổi chút có phải tốt hơn không?
Cứ vui đã rồi khi nào đầu óc minh mẫn sẽ giải quyết được mọi vấn đề mà.
Ngày vui nhé.

IMG_5874IMG_5868 IMG_5873 IMG_5875 IMG_5883

6dongdong signature No.6 top & Black skirt & Bracelets | Ring bought at SFM | Adidas SLVR shoes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s