Happy 2014

Happy New Year everyone!!!!
Should have said this 4 days ago. Better late than never.
Could not log into my blog for about 3 weeks and I’m really mad right now.
Something is really wrong with my internet service.

One of my favorite combo of all time is green on camo.
I hardly can resist anything in camo. Seriously, which print can be cooler?

Sweatshirts and short shorts, sneakers and bun,
perfect for the naughty me who does not want to dress up sometimes.
It is not always about how people will look at you,
take your feeling as priority reason, dress as you want and show the world that you’re in mad mood.

2014 announcement – be me, the one and only me!

Have a nice weekend!

Chúc mừng năm mới! 2014 siêu chất đã đến!!!
Đáng ra phải nói câu này 4 ngày trước nhưng không thể vào được WordPress, tại sao?
Nhà mạng khó ở gì với blog của tớ?

Cặp đôi hoàn hảo của lòng tớ luôn là xanh lá và rằn ri lính. Thật, còn gì chất hơn?
Chưa bao giờ có thể từ chối bất kỳ thứ gì rằn ri kể cả quần **

Áo rộng, quần siêu ngắn, giày và búi tóc cao là tất cả những gì cần cho một ngày chán không buồn điệu.
Việc gì cứ phải luôn để ý đến cái cách mà mọi người nhìn mình rồi quên mất chính mình
muốn bản thân được trông như thế nào. Tùy tâm trạng mà ăn mặc, đang khó ở thì phải cho cả thế giới thấy
chứ việc gì phải che đậy?

Tuyên ngôn của 2014 – ăn ở sao miễn mình thấy ổn là được!

Cuối tuần hoành tráng tẹt ga!

IMG_5423IMG_5408 IMG_5411 IMG_5424 IMG_5423 IMG_5412 IMG_5404

6dongdong 06 sweatshirt & camo shorts | DC sneakers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s