Dungaree

My fav piece – dungaree is now perfect for this cool weather,
fun and vibrant tie dye dress worn as top, finish with a pair of studded boots.

Some looks left to upload ’cause I don’t want to throw them away, it’s such a waste.
Having a super busy week ahead,
I’ve been enjoying new year holidays for about 3 weeks,
unbelievable how time flies, it’s 2014 and wow, I have to get ready for some new projects.

P/S: I have a wish every new year, that I would grow a lil’ bit taller,
that’s kinda a dream that never comes true, still want to say it out loud this year (haha)

Quần yếm là món yêu thích mọi mùa, trời mát thế này càng dễ mặc,
quá hợp với màu tươi và chói của đầm tie dye rồi hoàn tất nốt với bốt đinh.
Tớ vốn không muốn ăn mặc nghiêm túc đâu, nên khỏi đòi hỏi chi cho mệt người.

Còn đang tiếc rẻ nên đăng nốt mấy bộ đã chụp trong năm ngoái,
mấy hôm vừa ham chơi vừa không được vào wordpress vì con cá mập nào đó cắn cáp,
quá hại nên giờ sau 3 tuần hoang đàn, việc đã chất như núi thế có khổ thân tớ không cơ chứ.

Bay veo phát qua 2014 luôn rồi nên giờ tớ mà không làm lấy hên,
thì cả năm sẽ lại vừa lười (vừa xui) y chang 2013 cho xem, không hề vui.

P/S: Đầu năm nào cũng ước cho cao hơn xíu đi, vậy mà kiểu nghe Bụt phán luôn
phép lạ sẽ không bao giờ đến với con đâu, khỏi mơ nữa đi.
Nhưng tớ vẫn phải kiên trì, năm nay lại thành tâm xin cho cao lên xíu nữa nha Bụt, hihi.

IMG_5928 IMG_5953 IMG_5951 IMG_5924

6dongdong tie dye dress & dungaree  | DIY Spiked bracelet | ALDO studded boots

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s