Project | hotlikeSaiGon

I’m a Saigonese, young and chic, and will always be just like that.
Wherever you are, once you’ve been here, you’ll come back.
It’s the feeling of youth, the feeling of life, and the feeling of no regret when you’re living in this big city.

In fact, I don’t do anything big, I do thing I like and do it my way.
Men’s shirt is my love, will always be. So I took a chance to work on it with my friend.
Our collaboration is started up small, and we’re still working on finding the right way to follow.
But it’s fun and cool experience which makes me keep trying.

We mainly focus on men’s wear, shirt and tee, simple and urban.

Cũng không phải gốc ở đây, nhưng luôn tự nhận mình là người Sài Gòn,
có sao, tớ thấy yêu cái thành phố đông như kiến và ô nhiễm nặng nề này hơn khối nơi khác.
Cảm giác tuổi trẻ, sức sống và những rồ dại khiến ai đã đến đây 1 lần rồi cũng sẽ có lúc quay lại, nhỉ.

Sự thật là dự án nào cũng là một thử nghiệm vui, tớ làm vì tớ thích.
Vì tớ thích áo sơ mi nam, mê đắm, nên khi có lời đề nghị là tớ chụp lấy mà làm thôi.
hotlikeSaiGon để dành cho áo sơ mi và áo thun nam, đơn giản và hiện đại.
Dự án bắt đầu nhỏ và vẫn còn đang lần mò, nhưng vui.

Enjoy hotlikeSaiGon 1st lookbook.
Have fun guys.

HUY_1291HUY_1289 HUY_1290

hotlikeSaiGon Men’s shirt | Mango Jeans | Vans sunglasses
Photos by Huy Tran

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s