Floral arms

Cover

Feminine & edgy at the same time

Creating this outfit while I’m still deeply in love with my camo skirt,
you know the feeling when you cannot stop yourself from wearing something non-stop,
yes, I do.
Using my Eiffel brooch to lift the hem up a bit to peek out the camo print,
brooch is always my fashion solution a.k.a decoration.

Chút mềm, chút cứng

Nói thật nếu mặc cái váy rằn ri này mà không phải giặt và không sợ nắng thì đảm bảo mặc 24/7.
Mê quá biết làm sao?
Kiếm đủ mọi cách, mặc với đủ mọi loại áo.

Thêm vào dùng cài áo vén chút lai lên để lộ phần rằn ri cho khỏi bị chê không mặc quần,
tớ cực kỳ thích dùng cài áo để xử lý những lúc cần và trang trí.
Lúc trước được tặng cái cài áo hình con cú,
có thời gian mê tới mức mặc gì cũng cài vào xong 1 ngày đẹp trời rơi mất tiếc ngẩn ngơ mấy tuần,
từ ấy mới chừa tại sợ mất thêm nữa thì khổ.

IMG_6012IMG_6022 IMG_6021 IMG_6009 IMG_6007 IMG_6003 IMG_6002

6dongdong top & skirt & necklace | ALDO shoes | Rings and brooch bought at SFM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s