Camo wrap around

Cover

I’m back from hell again (how come I always get some kinda sick after working and partying?)

I was like going around for the past week,
here and there, seeing my friends, working, joining party, and the last thing I know is fever.
Not really bad but I decided to stay at home ’till I’m feeling better.

My bff is home for Tet, stopped by the other day to hang out with her,
it’s time to do nothing but have fun.

I’m digging all black these days, my fave so why not?
The weather is so nice.

Lại vừa chui về từ miền đất chết (vâng, luôn ốm ngay và liền sau tiệc tùng và công việc loạn xạ)

Nguyên tuần vừa rồi chạy qua chạy lại liên tục,
từ hẹn bạn, hẹn công việc, chơi bời, mỗi nơi một ít cho tới khi cảm thấy ngủ không được mà người sốt nhẹ.
Dù không nặng nhưng vẫn ở nhà cho hết, tớ không muốn là nguồn lây bệnh cho các bạn trẻ,
kẻo vừa qua năm mới đã nghe chửi mệt tai lắm!

Con bạn hâm vừa về VN ăn Tết, vậy nên hôm nọ phải qua chào phát rồi hốt ít quà,
nói chung bây giờ không còn muốn làm gì ngoài ngồi cười cả ngày, hihi.

Giờ chỉ thích mặc đen thui, quá mê mệt vậy tại sao không?
Trời mát mà.

 IMG_5701IMG_5690 IMG_5695b IMG_5698

6dongdong top & camo hoodie | Mango jeans | ALDO booties | Nike backpack |
Rings bought at SFM | Gifted bracelet | Vans sunglasses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s