Happy Tet

Cover

HAPPY TẾT !!!

Wishing you guys all the best in the year of the Horse.
Thank you for being by my side,
taking care of me and making me laugh.

I’ll be a tough fighter this year!

CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!!

Năm Ngựa phi thật máu, chạy thật hăng về đích sớm cho cả năm sung túc nha!

Cám ơn lần nữa vì đã luôn bên tớ,
chăm sóc, giúp đỡ, sỉ vả, chê bai tớ, dù gì cũng cười nhiều hơn khóc.

Năm nay tớ sẽ chiến hơn, chỉ cần thế thôi!

IMG_6781IMG_6795 IMG_6790 IMG_6787 IMG_6786

hotlikeSaiGon men’s t-shirt | Mango jeans | Nike dunk sky hi sneakers | Vans sunglasses |
Black poppy bag | The Official snapback | DIY Skull bracelet | Rings bought at SFM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s