Last day

Cover

I think Tet is officially over.

It was such a blast of joy and I gained tons of precious moments with family & friends,
Tet is the best holiday in my heart and will always be!
Last day with my bff who came home from Thailand for Tet, so I wore her gifts from head to toe. Cool!

Will be back to work this weekend, feel quite excited ’cause I’m kinda attached to the new project.
Try to finish some last pieces before packing for a new trip.
Bye bye Tet!

Hết Tết thật rồi!

Vèo phát bao niềm vui vụt qua, nhưng cũng cười gần sặc rồi nên không sao,
tớ thích Tết nhất trên đời nên qua năm sau lại chơi nữa.
Bạn từ Thái về đi chơi ngày cuối nên tớ ra sức mặc từ đầu tới đít toàn quà bạn mua cho. Thích!

Cuối tuần này quay lại công việc bình thường, có chút phấn khích và mê mệt dự án mới nên tớ không thể chơi bời thêm.
Ráng làm được nhiêu thì làm trước khi cất vó ngựa lên đường du hí là không còn muốn quay đầu.
Bái bai Tết!

IMG_6058

IMG_6077 IMG_6057IMG_6056IMG_6051IMG_6071 IMG_6061 IMG_6063 IMG_6065 IMG_6073

Divided by H&M tank top & Skull ring | Gifted long skirt from Thailand | PINK bag |
Pull & Bear rings turned into necklace
| Vans sunglasses | Fish bracelets bought at Hoi An | Adidas SLVR shoes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s