Time Travel

Cover

Visiting another favorite place in Hanoi – The Central Sector of the Imperial Citadel of Thăng Long – Hoàng Thành.
It was the very first sunny day and maybe the only one during my time in Hanoi,
perfect for wandering around and enjoy the air. I don’t know why I always love places like this.

Can I travel in time?
Or at least can I see the old world with my own eyes?

Thăm Hoàng Thành Thăng Long, đã hụt tới vài lần nên đặt chân vào được nơi này là òa lên hạnh phúc luôn.
Được một ngày nắng duy nhất trong suốt thời gian ở Hà Nội, quá hợp để vừa thăm thú vừa tận hưởng.
Không hiểu sao nhưng tớ luôn thích đến những nơi thế này, dù chỉ để nhìn cũng đủ.

Nhiều lúc thật muốn du hành thời gian,
hay ước chi được thấy bao thứ cổ đại bằng hai con mắt trần tục này thôi cũng mãn nguyện.

DSC_3590 DSC_3596 DSC_3598

Hanoi Flag tower – Cột cờ Hà Nội

DSC_3601

House D67 – a revolutionary site / Di tích Cách mạng – Hầm D67

DSC_3632 DSC_3638 DSC_3646 DSC_3650 DSC_3676

Northern Gate – Cửa Bắc

DSC_3691 DSC_3700

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s