DARK MAGIC

Dark magic cover

Dropped our latest Black Magic mini collection,
facing the fact that I’m a black-lover so whenever seeing or wearing any black stuff, I’m feeling so fine.
This mini collection which I’ve been working on for 3-4 months is so far my fave at this time,
it’s never about creating every pieces at once, I collect all my black designs in 4 months and put them together.
One thing to say – anything in black looks way too cool anyway.

After 3 days, some designs are sold out,
thank you so much for your love and support, our lovely customers.

Dark Magic collection vừa xuất hiện.
Tớ là đứa nghiện màu đen, thấy gì đen thui mặc vào cũng đẹp và hấp dẫn vô cùng luôn.
Vậy nên để có cái collection rất đen này, tớ tập hợp suốt 4 tháng qua bao nhiêu thứ màu đen của 6dongdong,
rồi phối lại cho thành đúng ý tưởng.
Không phải nhiều lời, cái gì màu đen nhìn cũng chất lạ, nhỉ!

Vừa xuất hiện được 3 ngày đã có vài mẫu bán hết, thật tình không biết nói sao cho đặng niềm vui tung tóe mấy nay.
Cám ơn các bạn khách hàng dễ thương của 6dongdong nhiều nhiều!!!

Night sky - 160 Diamonds - 190 Camo Lover - 170 Camo Camo -170 | Blackie - 230 Black out sweatshirt with studs Black Basix - 170 | Black Stars - 120

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s