Glossy sleeves

cover

My favorite shoot lately.

The question of growing up always spinning in my head. At each time, I have a different vision of myself as a grown up person.
However, there’s one thing that remains the same – my dream.
We’re all growing up, smarter, wiser, richer but it should not mean that we stop ourselves from dreaming.
Why stop being who you really want to be and doing what you really want to do?

I saw so many people living their life with no dream or a broken one, it’s hurtful thing to see.
Even though I know we have so many reasons to be mature and rushing in life.
I just keep dreaming and work hard for it, it doesn’t matter what I have at the end of the day,
all that matters is how hard I try and how happy I am.
Grow bigger and dream bigger.

Now sleep tight, world!

Hơi bị thích kiểu quái gở này.

Câu hỏi về việc trưởng thành luôn khiến tớ thắc mắc, và cứ mỗi thời điểm, tớ lại có một định nghĩa rất khác.
Duy chỉ một điều rất ít thay đổi, đó là việc tớ muốn gì và mơ ước gì.
Ai cũng vậy thôi, lớn lên rồi khôn hơn, chín chắn hơn, giàu có hơn.
Nhưng rồi tất thảy những thứ đó khiến vài người quên mất giấc mơ thật sự vốn là cái gì.
Với tớ, chín hay không luôn nằm ở suy nghĩ và hành động, cứ vui với giấc mơ của một đứa trẻ thì có gì sai?
Cùng thời gian trôi, họ lạc mất giấc mơ của bản thân, quên đến mức tớ thấy họ trống rỗng vô hồn. Dù tớ hiểu, không phải
ai cũng sống được như ý mình muốn, và cuộc sống ép chúng ta phải trưởng thành rồi vật lộn.
Dù vậy tớ chỉ thích mơ cả ngày rồi trôi mênh mang giữa vùng trời ấy, càng lớn càng mơ to rộng hơn.
Tớ chỉ muốn làm một kẻ vừa biết mơ mộng, vừa biết lao động hết mình.

Giờ thì ngủ ngon nhé thế giới đảo điên ngoài kia!

IMG_6997 copy

IMG_7007 IMG_6989IMG_7003 copy IMG_6994

Mango jeans | Adidas SLVR shoes | Forever21 necklace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s