No place that far

Cover

It was 2 months ago when my crazy mate had a short trip home for Tet, and look, now I’m writing this blog at her apartment.
We’ve been planning for this trip half a year ago, so many exciting things ahead, can’t wait anymore.

Ok, finish work then I can play all night long.
Have a nice day guys!

Mới 2 tháng trước con hâm bạn tớ bay về để ăn Tết, vèo phát là tới luôn chuyến du lịch kỳ thú chờ mòn mỏi
suốt nửa năm nay của tớ. Giờ đang vừa gãi đầu vừa viết bài này tại căn hộ của nó rồi.
Cũng hơi bị phấn khích vì bọn tớ dự định làm đủ thứ nên chắc vui điên.

Nói vắn tắt thế thôi, làmnốt việc rồi mới được chơi.
Ngày vui nhe!

IMG_5748IMG_5684 IMG_5741 IMG_5744

6dongdong tops | Old shorts | Nike Dun Sky hi | Vans sunglasses | H&M Skull ring

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s