H.A.P.P.Y

Cover

Thinking back about the last 2 weeks of March, it were somewhat of chaos to me,
I came back from an amazing trip and headed straight to work work work.

It was like pulling myself from heaven to hell,
everyday is a battle and I’m kinda dealing with so many things that I can’t even remember the name.
However all these complaints are nothing compare to what I have right now,
the feeling of chasing my dream is always the best feeling.

I’m looking forward to so many new things lying ahead, so HAPPY to be back to work.

Đang vừa nhâm nhi cà phê đá ở nơi xa rồi lơ mơ nghĩ về 2 tuần cuối cùng của tháng 3,
kiểu như không còn biết trời trăng mây đất gì sất, tớ vừa đi Hà Nội về là cắm đầu vào làm tối mặt tối mày.
Xoay từ việc này sang việc kia, thoắt cái
hết ngày thậm chí không kịp ăn đủ 3 bữa cơm (hơi thậm xưng tí). Cảm giác như rơi từ thiên đàng xuống địa ngục ấy.
Mà cũng thật, ngoài ấy thì mát lạnh còn Sài Gòn nóng bỏng mông, là sao ta?

Than thở vậy thôi chứ thật ra sướng chết đi được, công việc là chất gây nghiện của tớ mà.
Với lại đi về chưa gì đã thấy có rất nhiều thứ hứa hẹn sẽ đổi mới cho 6dongdong trong năm nay, còn gì vui hơn?

Tóm lại, vui vì bị hành!

IMG_6846IMG_6816IMG_6842IMG_6854IMG_6843 IMG_6830

Jack Thread men’s shirt | Skirt from Thailand (gift) | Adidas SLVR show | H&M Skull ring |
Forever21 necklace | DIY anklet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s