Shirt

Cover

Men’s shirt and rolled up straight jeans,
Yeah I know I looked shorter, but fun. So why not?
I’m tough, and sometimes I wonder which part of me that makes me look like a girl. It’s fun to dress up,
especially in the most comfy way that you love.

Suddenly thinking of being the real you and being an ideal you.
I’m not sure which way is better. However there’s 1 thing for sure, be a happy you and do more of what makes you happy.

Happy Friday guys!

Áo sơ mi nam, quần jeans xắn gấu,
nhìn có hơi lùi mà thôi kệ, cũng vui nên đành.
Tớ hơi cứng, hơi dư nam tính. Nhiều lúc không biết có cái gì trong người khiến bản thân giống con gái nữa.
Nhưng lúc nào mặc thứ mình thích cũng thoải mái gấp tỉ lần gò bó bản thân trong những thứ
không hề phù hợp.

Tự dưng nghĩ một chuyện khá nhức óc, giữa việc luôn là chính mình hoặc là một con người hoàn hảo,
chọn cái nào thì hay? Lăn lộn nghĩ mấy nay chưa ra câu trả lời.
Nhưng chắc ăn 1 cái là phải vui, và luôn chỉ làm những thứ khiến bản thân vui.

Ngày thứ Sáu lý luận đến đây xin hết.

IMG_6127IMG_6126IMG_6132IMG_6131

hotlikeSaigon men’s shirt | American Eagle Jeans | ALDO booties | Adidas tote | Bracelets bought in HoiAn |
Rings bought at SFM | Vans sunglasses | Forever 21 necklace

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s