Too good to be true

Cover

This very cute patterned pocket tee is going to land soon at 6dongdong boutique.

That wasn’t a bad idea at all when pairing it with a super colorful pants and purple All-star,
in fact it looks way too good.
Our new mini collection is going to be finished and I’m so deep in tons of work, experience something new is very hard,
I have to admit that, it’s so hard to deal with all the new concept and idea and yea, unnamed things.

Tomorrow is our shooting day, so better be prepared now.
Bye guys!

Áo Bloo có túi sắp đáp ở 6dongdong rồi nha.

Tớ kiểu không ngờ rằng mặc Bloo lên trên 1 cái quần còn hoa văn màu mè hơn đi cùng All-star tím
mà còn nhìn ra hồn người, thực tình thì thấy quá đẹp không biết chê vào đâu.
Sắp hoàn thành mini collection mới nên muốn khùng vì tỉ thứ việc chẳng biết ở đâu mọc ra, chưa kể kỳ này tớ chọn
nguyên 1 phong cách chưa bao giờ thử, không biết cũng không hiểu là phải làm sao cho đặng.
Liều là tất cả những gì còn sót lại.

Thôi mai chụp mẫu rồi, giờ phải đi chuẩn bị không lại xoắn tới nách.
Tổng chào!

DSC_5267DSC_5295DSC_5273 DSC_5293 DSC_5287 DSC_5285 DSC_5284 DSC_5283 DSC_5281 DSC_5278 DSC_5277

6dongdong Bloo patterned pocket | H&M pants | Converse shoes | Uniqlo shades |
Rings & Necklace bought at Flea market

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s