One fine day

CoverTake a break from all those posts from my trip.

Family day with grandma, the tree was so vibrant that I can’t stop myself from posing some photos,
it’s finally summer here and I’m so glad that my work is still going on so well.

Go super casual whenever I go visiting grandma,
don’t feel like dressing up ’cause even if I do she won’t notice anyway. Just kidding,
being with family is my time to relax and forget about chaos out there, so I want to be just like who I am.

And I’m back to my daily thing that always so please – Coca Light and music.
I can’t stand a day without eating but not music, and currently so obsessed with A1 – old school hah.
Oh those good old days with so many sweet love songs.

Nghỉ giữa hiệp chứ hình đi chơi nhiều quá đăng hoài không có hết.

Hôm nọ đi thăm bà, trong sân có cây gì mùa này nở hoa vàng lòe loẹt thích quá phải dừng lại mới chịu,
hè rồi mà, công việc của tớ vẫn tốt, thế mới vui chứ!

Lúc nào lết xác về thăm bà cũng kiểu như lôi thôi thế này,
tại có điệu thì bà cũng chả buồn khen, có khi còn chả buồn nhìn mới đau. Đùa chứ áo oversize với quần ôm
là thoải mái nhất quả đất cho tớ. Ngày dành cho gia đình thì phải nhẹ nhàng cho quên mọi hỗn độn chứ,
cứ lè phè thế này là nhất.

Ôi thêm Coca Light và iPod  trong ngày nóng điên đảo tâm thần thì là số một.
Tớ có thể nhịn ăn 1 ngày (cho giảm mỡ) chứ quyết không chịu nổi 1 ngày không nghe nhạc, và giờ đang quay lại với ngày
còn A1, tình ca sến súa ngày xưa quá ngọt quá mát luôn.

IMG_7222IMG_7234IMG_7233IMG_72256dongdong Basix Lime tee | Uniqlo pants | ASOS sneakers | Nike backpack | Forever 21 sunglasses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s