Sky blue

CoverGood news, we wrapped up preparing for our next mini collection,
one or two last steps before launching. It’s not big but somehow fun, ’cause as I said before, we’re doing something new.
It’s been ages since our last outdoor shooting and with a new model, yea, welcome to 6dongdong family.

The sky was extreme beautiful, I felt so free so high standing on rooftop and looking up at the sky that day.
Luckily it wasn’t suddenly turning into rain that day, so our photoshoot went on well.

Okay, back to work.

Tin mừng là bọn tớ sắp xong phần chuẩn bị cho mini collection mới rồi,
cũng không có gì to tát nhưng cứ có gì mới mà lạ là cũng có phần lo lắng. Mong là làm tới đâu thì ổn thỏa tới đấy.
Muốn có chút đổi không khí nên lôi kéo nhau ra ngoài trời chụp mẫu,
cũng ngàn kiếp rồi không có đi chụp ngoại cảnh và còn có người mẫu mới (Chào mừng đến với gia đình 6dongdong làm nhiều hơn chơi!)

Nói chứ mệt nhưng thích gì đâu, vì hôm bữa trời quá đẹp, ý là tuyệt đẹp, xanh mà trong vắt.
Đứng trên sân thượng tòa 18 tầng mà tớ chỉ muốn bay lên sờ sờ mấy cục mây trắng bóc.
May mắn nhất là trời không đỏng đảnh mưa phẹt phát chắc mệt, vậy nên chụp xong xuôi mà không hề hấn gì.

Quay lại làm việc đây!

3DSC_5739012Pull & Bear men’s shirt | Nike Dunk Sky Hi sneakers
Photos taken by Sophie Han

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s