So yesterday

coverIt was 1 year ago, while my hair was long and black, suddenly feel like missing it.
Mini skirt, sweatshirt and Coca light, perfect  for a sunny day out.

All the work that I’ve been working on this month is freaking me out,
’cause it’s too much and it’s so exciting. More than that, I’m a hardcore workaholic so more work more fun, just like that (haha)
The feeling of being busy and being useful is always the best feeling that I have.

Taking a look at how I was at this time last year, I feel so satisfied with the me right now, you know when all the dark days gone,
all that left is bright sky and fresh air, the so-yesterday-things won’t stop me from chasing my dreams.
Experience how it’s like when you fall off the bridge then you know how to treasure happiness, I always keep in mind this though,
so whenever life puts me thru darkness, I know I’ll see the light at the end of the day.
Be strong. Dream big every one!

Tám kiếp trước, khi tóc còn dài và đen, tự dưng hơi nhớ nhớ.
Ngày ấy mặc váy rằn ri áo sweatshirt thêm lon Coca Light đã thấy quá hoàn hảo (thực ra giờ cũng vẫn vậy).

Tháng Sáu bắt đầu với hàng loạt kế hoạch đã lên sẵn chỉ chờ được chạy,
và một khi đã lao vào chạy thì cảm tưởng tớ như quân cảm tử chỉ có chết hoặc làm cho xong việc chứ không có đường lui (haha),
điên vì tiền, hoa mỹ là điên vì ham việc là như vậy thôi.

Nhìn lại cách đây một năm tớ cảm thấy giờ như thiên đàng vậy, chui qua hết những ngày tháng tối tăm giờ chỉ toàn thấy mơ mộng,
chả buồn lo lắng chả buồn mệt, chỉ thích làm gì là làm nấy. Kiểu chịu cực rồi thì mới biết tận hưởng niềm vui thế nào ấy.
Tớ chẳng bao giờ quên rằng chỉ có vấp ngã mới hiểu được giá trị của thành công.
Nên cứ mơ và chiến thôi nhé!

IMG_4564IMG_4584 IMG_4576 IMG_4574 IMG_4573 IMG_4571 IMG_4568 IMG_4567

 6dongdong No.6 sweatshirt & camo skirt | Geometric ring bought at SFM | ALDO booties | Vans sunglasses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s