Night cycling in BKK

CoverUnbelievable I could make this after about 7 yeas not touching any bicycle, about 10km round trip.
It’s quite hard for me to walk the next morning but it’s worth the price (haha).

We started at my friend’s office to the Park (I don’t remember how it’s called), then Ice-cream and come back.
Looking back at these photos make me want to go cycling at night again,
that’s a very cool way for me to free my mind from all those madness and just focus on the road, feel the wind and think about my dream.

The park has an amazing view to that beautiful temple at night, the lights make everything look picture perfect.
Beautiful!

Đạp xeeee.
Sau 7 năm trời mới đạp lại cái xe, mà còn đạp được cả 10km. Phép màu nào đã giúp tớ đến được đấy?
Nói chứ sáng hôm sau đi lại cũng có hơi khó khăn nhưng cũng đáng, haha.

Theo đuôi các bạn tớ từ văn phòng đạp đến công viên lớn, chặng tiếp là đi ăn kem rồi quay trở lại.
Giờ nhìn lại mấy bức hình này làm thèm được đạp xe đêm nữa quá,
với tớ thấy đây là cách rất hiệu quả để giải quyết nạn xì-trét, nói chung chỉ có tập trung vào đường đi, gió đêm và vơ vẩn mơ mộng.

Thêm vào hôm ấy công viên quá thoáng đãng, nhìn về phía Đền đẹp cực.
Tóm lại là muốn đi nữa. Chắc ăn là sẽ đi nữa!

IMG_6918IMG_6916I took off with this much color on me and ended up sweating all over.
Next time I’ll go sleeveless for sure.

IMG_6912@Bangkok, Thailand

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s