Escape plan

CoverThe daily routine can bore me to death sometimes,
that’s why I’m trying to arrange a small break away between a long list of work.
Go, I just go. No need to know where or when. Enjoy freedom and my energy will be restored immediately.

In middle of the harsh time preparing for our new mini collection,
this time you’re about to see the best designs of 6dongdong, stay tune guys!

Dù có mê đắm công việc đến mức nào thì cũng có lúc tớ muốn tung xiềng xích đi rì lắc phát trước khi chán tới chết,
vậy nên lanh lẹ cứ lâu lâu phải biến mất khỏi danh sách dài việc làm,
kiểu việc thì lúc nào không có, chơi mới hiếm chứ.

Cứ thế đi thôi, chẳng cần phải đâu xa xôi, miễn khác với thực tại.
Cứ đến nơi nào không vướng bận gì là năng lượng được nạp lại tức thì trong vòng 3 nốt nhạc.

Nói chung giờ thì qua rồi nên ngồi nhìn lại thấy thật vui,
vì tớ đang quắn lên chuẩn bị cho mini collection mới của 6dongdong, kỳ này trân trọng khoe là sẽ xinh khỏi chê luôn!

DSC_7219DSC_7245DSC_7242DSC_7269DSC_7258DSC_7238DSC_7264 DSC_7272

6dongdong Pikamo tee & Moral shorts | Converse sneakers | H&M ring
Photos taken by Kunl Tran

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s