Pi.ink

CoverSome new designs of 6dongdong boutique is now hanging on the rack – our Pi.ink mini collection.

Maybe this is the first time ever I use baby pink in any of 6dongdong design,
I’m not a pro at using color, especially sweet and cute color like baby pink, that’s why I’m rarely using it.These 3 designs are simple and versatile,
next time I’ll have a Mixing Up post for these ones. It will be fun, for sure.

Nóng hổi trên giá áo của 6dongdong boutique nha, Pi.ink mini collection kỳ này khiêm tốn với 3 mẫu thôi nhưng cũng tâm huyết lắm.

Hình như đây là lần đầu tiên tớ dùng màu hồng phấn làm chủ đạo,
trước giờ vốn không có nghề xài màu, càng sợ phải xài mấy màu ngọt ngọt yêu yêu như thế này.
Nhưng lần này thử sức với 3 mẫu đơn giản và dễ dàng phối ghép với đủ loại trang phục, mục đích là vậy.
Kỳ sau sẽ có bài Mixing Up đảm bảo dễ thương ăn liền, nhìn vào phối được ngay!!!

DSC_7583 DSC_7585DSC_7620 DSC_7599 DSC_7592DSC_7622DSC_7607 DSC_7611DSC_7617

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s